Comité de Honor

Jesús Vázquez Almuiña. Consejero de Sanidad Xunta de Galicia

Abel Caballero Álvarez. Alcalde de Vigo

Félix Rubial Bernández. Gerente de la E.O.X.I. de Vigo

Julio García Comesaña. Director de Procesos Asistenciales E.O.X.I. de Vigo

Pilar Ribeiro Martínez. Directora de Recursos Económicos E.O.X.I. de Vigo

Pilar Reza Castiñeiras. Directora de Procesos de Enfermería E.O.X.I de Vigo

Ana Comesaña Álvarez. Directora de Recursos Humanos E.O.X.I. de Vigo