Comité Científico

Presidente del Comité Científico

José D. Rouco García. Jefe de Personal Subalterno E.O.X.I de Vigo

 

Comité Científico

José Cuevas Raposo. Técnico de la Función Administrativa del Servicio de Procesos de Personal E.O.X.I de Vigo

Álvaro Gardón Fernández. Celador Quirófano Hospital Meixoeiro

Milagros Guerra Álvarez. Celadora de SS.GG. Hospital Álvaro Cunqueiro

Laura Moure Fernández. Supervisora de Formación Continuada E.O.X.I de Vigo

Immaculada Pardo Lemos. Supervisora de Calidad E.O.X.I de Vigo

José Antonio Rey González. Supervisor de Medicina Preventiva E.O.X.I de Vigo

Carlos Salgado Álvarez. Supervisor Área Funcional Radiología E.O.X.I de Vigo

José Jorge Taboas Pais. Celador UCI Hospital Álvaro Cunqueiro